JLLC “VILSHANKA”

JLLC “VILSHANKA”
Адрес: 19523, Cherkasy region., Gorodishchensky district, urban-type settlement Olkhovaya

Телефон: 0473422732

Оборудование: Milk taxi 260l with pasteurization function

Photo report

JLLC “VILSHANKA”
JLLC “VILSHANKA”
JLLC “VILSHANKA”
Feedback