Навчання персоналу

Навчання персоналу

Навчання персоналу:

  • Інформація у вигляді доступних презентацій, моделювання ситуацій.
  • Проведення тестування як підсумок засвоєння матеріалу.
Зворотній зв'язок